ด่านเกวียน
The land of Ceramics.     
Amazing Thailand   Award 2537   Otop std. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โอทอป
 
   
Home | History | Manufacture | Products | Person | Site map | Travel | Help | Forums
   
   
 

 

อำเภอสีคิ้ว

เขื่อนลำตะคอง

อยู่ที่ตำบลลาดบัวขาว ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 62 กิโลเมตร โดยแยกจากทางหลวงหมายเลข 2 ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 193-194 เข้าทางราดยางอีก 2 กิโลเมตร เขื่อนลำตะคองกั้นลำตะคองที่ช่องเขาเขื่อนลั่น และช่องเขาถ่านเสียด เริ่มทำการก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2507 และสร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ.2512 พื้นที่เหนือเขื่อนเป็นอ่างเก็บน้ำที่มีความยาวตลอดลำน้ำ 19 กิโลเมตร สามารถกักเก็บน้ำได้ 300 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่งไปช่วยพื้นที่การเกษตร ได้ถึง 238,000 ไร่ บริเวณโดยรอบของอ่างเก็บน้ำมีทิวทัศน์สวยงาม

แหล่งศิลปะถ้ำเขาจันทน์งาม

อยู่ในบริเวณบ้านเลิศสวัสดิ์ ต.ลาดบัวขาว จากทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) แยกขวาตรงหลักกิโลเมตรที่ 198 เข้าทางลูกรังอีกประมาณ 4 กิโลเมตร เขาจันทร์งามเป็นแหล่งศิลปะถ้ำหรือแหล่งภาพเขียน สีที่พบเพียงแห่งเดียวในจังหวัดนครราชสีมา บริเวณ ที่พบภาพเขียนสีเป็นเพิงผายาว สูงจากพื้นดินประมาณ 4-5 เมตร ยาวประมาณ 2.2 เมตร ภาพเขียนสีที่พบมี 12 กลุ่ม เป็นภาพของคนและสัตว์ที่แสดงกิริยาอาการต่างๆ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงภาพชีวิตหรือกิจกรรม บางอย่าง ของกลุ่มคนผู้เป็นผู้เขียนภาพได้อย่างชัดเจน เช่นการแต่งกาย การดำรงชีวิต การล่าสัตว์ และการเต้นรำในงานพิธีบางอย่าง เป็นต้น นักวิชาการเชื่อว่าภาพเขียนสีที่เขาจันทน์งาม และแหล่งศิลปะถ้ำแห่ง อื่นๆ เป็นศิลปะที่สร้างขึ้นโดยชุมชนเกษตรกรรมที่อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง กับบริเวณที่พบภาพศิลปะเหล่านั้น และมีอายุระหว่าง 3,000 - 4,000 ปี

 

 

   
 

Cast Stone Garden

The Dan Kwian products become one of the major export goods from Korat, Thailand.
copyright © 1999 - 2021 DanKwian.com : The Land of Ceramics.