ด่านเกวียน
The land of Ceramics.     
Amazing Thailand   Award 2537   Otop std. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โอทอป
 
   
Home | History | Manufacture | Products | Person | Site map | Travel | Help | Forums
   
   
 

อุปกรณ์ในการปั้น

แบ่งได้ 2 ประเภท คือ
อุปกรณ์ประเภทขึ้นรูป ได้แก่
1) พะมอน เป็นแป้นหมุน เส้นผ่าศูนย์กลาง 50 เซนติเมตร หนา 15 เซนติเมตร ทำด้วยไม้เนื้อแข็ง ด้านบนเรียบ ด้านล่างถากให้ก้นสอบ เจาะรูเพื่อวางสวมลงบนเดือยซึ่งเป็นแกนให้พะมอนหมุนได้
2) ผ้าชุบน้ำ ใช้เศษผ้า หรือฟองน้ำ ก็ได้
3) ไม้ไผ่ เหลาจนบางคล้ายหวี แต่ไม่มีซี่ ใช้สำหรับปาดหรือตกแต่งผิวดินให้เรียบ
4) กระดานวางดิน หรืออ่างยางที่ทำจากยางนอกของรถยนต์
5) โอ่งใส่น้ำ
6) น้ำสลิป ทำไว้สำหรับเชื่อมดินให้ติดกัน

ภาพ อุปกรณ์การขึ้นรูป
ภาพ อุปกรณ์ที่ใช้ในการตกแต่งลวดลาย

อุปกรณ์ประเภทตกแต่ง อุปกรณ์ที่ใช้ได้แก่
1) ไม้แต่งลาย เป็นไม้ที่มีลักษณะแบน หรือมีลวดลายแกะสลัก
2) มีดเจาะ เป็นมีดแหลมเล็ก
3) ลูกกลิ้งลาย เป็นลวดลายแบบต่าง ๆ
4) เหล็กขูด ใช้ลวดลายขดเป็นลักษณะกลม แหลม การตกแต่งต้องรอให้ดินหมาดเสียก่อน

 

 

 

   
 

Cast Stone Garden

The Dan Kwian products become one of the major export goods from Korat, Thailand.
copyright © 1999 - 2021 DanKwian.com : The Land of Ceramics.