ด่านเกวียน
The land of Ceramics.     
Amazing Thailand   Award 2537   Otop std. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โอทอป
 
   
Home | History | Manufacture | Products | Person | Site map | Travel | Help | Bookmark
   
   
 

การผึ่ง เครื่องปั้น(การผึ่งดิน) ก่อนนำเข้าเตาเผา

การผึ่งดิน มีความสำคัญมาก ถ้าผึ่งในที่ที่มีลมโกรกมากเกินไป จะทำให้เครื่องปั้นดินเผาแห้งเร็วแตกเสียหายได้ ดังนั้นจึงต้องสร้างโรงผึ่งดินโดยเฉพาะ โดยทั่วไปแล้วโรงผึ่งหรือโรงเก็บจะทำเป็นโรงเรือน หลังคาแหลมลาดเทลงมาทั้งสองข้าง มุงด้วยแฝก หญ้าคา หรือจาก ด้านสกัดทำเป็นประตูทางเข้า โดยกั้นแบ่งเป็นส่วนปั้นดินไว้พอประมาณ นอกนั้นกั้นเป็นโรงผึ่งดิน พื้นล่างโรยทรายไว้ค่อนข้างหนา เพื่อใช้รองเครื่องปั้นดินเผาไม่ให้แตกและเพื่อให้ดินแห้งสม่ำเสมอกัน

การผึ่งดินต้องไม่ให้แห้งเกินไป หรือชื้นเกินไป เพราะจะทำให้การเผาแตกเสียหายมากให้สังเกตดูสีดินต้องไม่เข้มหรือขาวเกินไป

การผึ่งเครื่องปั้นดินเผา

การผึ่งเครื่องปั้นดินเผา

การผึ่งเครื่องปั้นดินเผา

การผึ่งเครื่องปั้นดินเผา

การผึ่งเครื่องปั้นก่อนนำเข้าเตาเผา

 

 

   
 

Cast Stone Garden

The Dan Kwian products become one of the major export goods from Korat, Thailand.
copyright © 1999 - 2021 DanKwian.com : The Land of Ceramics.