ด่านเกวียน
The land of Ceramics.     
Amazing Thailand   Award 2537   Otop std. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โอทอป
 
   
Home | History | Manufacture | Products | Person | Site map | Travel | Help | Forums
   
   
 

 

สินค้าพื้นเมือง

สินค้าพื้นเมืองของโคราชที่มีชื่อเสียงมากได้แก่ เครื่องปั้นดินเผาจากด่านเกวียน ผ้าไหม ผ้ามัดหมี่ ปักธงชัย นอกจากนี้ก็มีสินค้าประเภทอาหารพื้นเมือง เช่น หมูยอ หมูหยอง แหนม ไส้กรอก กุนเชียงและหมูแผ่น ท่านที่สนใจจะซื้อเครื่องปั้นดินเผาควรไปเลือกซื้อโดยตรงที่ด่านเกวียน โดยเดินทางจากตัวเมืองโคราชไปเพียง 15 กิโลเมตร ส่วนผ้าไหมนั้นอาจซื้อได้จากร้านค้าในตัวเมือง แต่ถ้าอยากซื้อโดยตรงจากแหล่งผลิตคือที่อำเภอปักธงชัย มีร้านขายปลีกอยู่หลายร้านนอกจากนั้นยังมีร้านขายส่งซึ่งท่านสามารถจะเข้าชมการทอผ้าไหมได้ด้วย

ศูนย์จำหน่ายของดีเมืองโคราช

ตั้งอยู่บริเวณตึกหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ด้านหลัง ศาลากลางจังหวัด จำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นบ้านหลายประเภท อาทิเช่น ผ้าไหม ผ้าทอพื้นเมือง เซรามิคและหินอ่อน ศิลปะประดิษฐ์จากพืชเช่น ผักตบชวา ใบกล้วย ใบตาล ใยป่านศรนารายณ์ และเปลือกข้าวโพด ผลิตภัณฑ์ประเภทกระดาษอัดดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม ซึ่งท่านสามารถหาซื้อได้ในราคาของหมู่บ้าน

 

 

 

   
 

Cast Stone Garden

The Dan Kwian products become one of the major export goods from Korat, Thailand.
copyright © 1999 - 2021 DanKwian.com : The Land of Ceramics.