ด่านเกวียน
The land of Ceramics.     
Amazing Thailand   Award 2537   Otop std. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โอทอป
 
   
Home | History | Manufacture | Products | Person | Site map | Travel | Help | Forums
   
   
 

 

อำเภอปากช่อง

มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายไปด้วยแหล่งธรรมชาติฯ ซึ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว

วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม

ตั้งอยู่บริเวณเขาสีเสียดอ้า หมู่บ้านกลางดง ทางฝั่งขวาของทางหลวงหมายเลข 2 ( ถนนมิตรภาพ ) ตรงหลักกิโลเมตรที่ 150 มีทางแยกเข้าไปอีก 1 กิโลเมตร มีถนนราดยางเข้าไปถึงวัด ที่วัดนี้มีพระพุทธรูปปางสมาธิสีขาวขนาดใหญ่ ชื่อว่า " พระพุทธสกลสีมามงคล " ชาวบ้านทั่วไปเรียก "หลวงพ่อขาว" ขนาดหน้าตักกว้าง 27.25 เมตรสูง 45 เมตร สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก โดดเด่นอยู่บนยอดเขาแลเห็นได้แต่ไกล

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

อยู่ในเขตอำเภอปากช่อง อยู่ห่างจากตัวเมืองนครราชสีมาประมาณ 129.5 กิโลเมตรโดยออกจากตัวเมืองนครราชสีมาไปตามทางหลวงหมายเลข 2 (สระบุรี - นครราชสีมา) จนถึง หลักกิโลเมตรที่ 165.5 แล้วเลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 2090 (ถนนธนะรัชต์) อีกประมาณ 40 กิโลเมตร ก็ถึงเขาใหญ่ เขาใหญ่ได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2505 มีเนื้อที่ ทั้งสิ้นประมาณ 2,168 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,356,500 ไร่ ครอบคลุมเนื้อที่ 4 จังหวัดได้แก่ สระบุรี นครราชสีมา ปราจีนบุรี และนครนายก อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อยู่ในความรับผิดชอบของกองอุทยานแห่งชาติกรมป่าไม้ โดยมีแนวนโยบายและการดำเนินงานอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504

สถานที่ท่องเที่ยวในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

 • ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์น้ำตกกรองแก้วและสะพานหวาย
  ตั้งอยู่ที่กิโลเมตรที่ 40 (ทางหลวงหมายเลข 2090)
 • น้ำตกเหวสุวัต
  เป็นน้ำตกที่มีความสูงประมาณ 25 เมตรอยู่ใกล้กับที่จอดรถเป็นน้ำตกที่สวยงาม และเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว อยู่ห่างจากศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 13 กิโลเมตร
 • น้ำตกเหวนรก
  เป็นน้ำตกที่ใหญที่สุดในอุทยานฯ มีความสูงประมาณ 150 เมตร มี 3 ชั้นเป็นน้ำตกที่มีความสวยงามมาก การเข้าไปชมน้ำตกต้องเดินเข้าไปอีกประมาณ 1 กิโลเมตร โดยใช้เวลาประมาณ 20 นาที เมื่อปี พ.ศ. 2535 ในเดือนสิงหาคม (ฤดูฝน) ช้างเผือก 8 เชือก (ส่วนใหญ่เป็นลูกช้าง) ได้พลัดตกลงไปและเสียชีวิตเนื่องจากในหน้าน้ำ กระแสน้ำจะไหลแรงมาก
 • น้ำตกผากล้วยไม้
  อยู่ห่างจากศูนย์บริการฯ ประมาณ 9 กิโลเมตร ต้องเดินไปตามทางเท้าประมาณ 1.5 กิโลเมตร จึงจะถึงบริเวณน้ำตกทัศนียภาพ 2 ข้างทางที่ท่านเดินเข้าไปนั้นสวยงามมาก บริเวณน้ำตกมีกล้วยไม้ป่าขึ้นอยู่ตามต้นไม้ และหน้าผา บริเวณน้ำตกมากมาย กล้วยไม้ที่พบเห็นมากคือ หวายแดง
 • หอดูสัตว์หนองผักชี
  อยู่ห่างจากศูนย์บริการฯ ประมาณ 2 กิโลเมตร เดินเข้าไปประมาณ 1 กิโลเมตร จากถนนหลวงก็ถึงหอดูสัตว์ ซึ่งเป็นหอคอยสูงประมาณ 20 เมตร เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ใช้เป็นสถานที่สำหรับเฝ้าดูสัตว์ป่า อาทิเช่น กวาง ช้าง หมูป่า หมาป่า และสัตว์อื่นๆ เนื่องจากบริเวณหอดูสัตว์จะมีหนองน้ำขนาดใหญ่ และมีดินโป่ง ซึ่งจำเป็นต่อสัตว์ป่า และบริเวณเหนือหนองน้ำมีทุ่งหญ้ากว้าง นักท่องเที่ยวที่เข้าไปอาจอยู่พักผ่อนได้ถึงเวลา 18.00 น. ห้ามพักค้างคืน (ยกเว้นได้รับอนุญาตจากหัวหน้าอุทยานฯ)
 • การส่องไฟชมสัตว์
  เป็นกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมมากท่านอาจติดต่อที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว(กรมป่าไม้)เพื่อขอให้จัดรถพาส่องไฟชมสัตว์ใน เวลากลางคืน หรือว่าท่านอาจจะทำด้วยตัวเองแต่ต้องมีไฟสปอทไลท์และกรุณาอ่านกฏข้อบังคับของอุทยานฯให้ชัดเจนก่อนเพื่อที่จะไม่ให้เป็นการรบกวนสัตว์ป่าจนเกินไป

การเดินทาง

นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นเที่ยวชมอุทยานแห่งชาติฯ ได้ 3 เส้นทาง คือ

1. จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ประมาณ 30 กิโลเมตร จะพบทางแยกเลี้ยวขวาเส้นทาง 305 ผ่านอำเภอธัญบุรีสู่จังหวัดนครนายก ประมาณ 75 กิโลเมตร ถึงตัวเมืองนครนายก จากนั้นแยกขวาเข้าเส้นทางหลวงหมายเลข 33 ตรงไปเรื่อย ๆ จนถึงสี่แยกเนินหอม แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 3077 อีกประมาณ 62 กิโลเมตร จึงถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ รวมระยะทาง 167 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง

2. จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหมายเลข 1 จนถึงสี่แยกหินกอง จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 33 ผ่านจังหวัดนครนายก ถึงสี่แยกเนินหอม แยกซ้ายเข้าเส้นทาง 3077 ถึงอุทยานฯ รวมระยะทาง 199 กิโลเมตร

3. จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหมายเลบ 1 จนถึงจังหวัดสระบุรี แล้วแยกขวาเข้าถนนมิตรภาพ (ทางหลวงหมายเลข2) ถึงอำเภอปากช่อง เลี้ยวขวาเข้าเส้นทาง 3090 อีกประมาณ 40 กิโลเมตร ถึงอุทยานฯ ระยะทาง 206 กิโลเมตร หากนักท่องเที่ยวประสงค์จะเดินทางจากอำเภอปากช่องขึ้นอุทยานฯ ก็จะสะดวกมาก โดยนั่งรถโดยสารของบริษัทขนส่ง แล้วลงที่ในตัวอำเภอปากช่อง จากบริเวณนี้ซึ่งเรียกว่า หน้าตลาดใหญ่ ถนนมิตรภาพ มีรถสองแถวจอดรับผู้โดยสาร
เพื่อขึ้นเขาใหญ่ทุกวัน (รถหมดระยะตรงด่านตรวจเท่านั้น) ตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 น. รถออกทุกๆ 30 นาที หากต้องการจะเหมาไป - กลับ ราคาแล้วแต่ตกลงกัน สำหรับคณะที่ต้องการให้นำชมน้ำตกเหวสุวัต และน้ำตกเหวนรก

ที่พัก

นักท่องเที่ยวสามารถที่จะพักแรมค้างคืนในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้ โดยแบ่งประเภทของบ้านพักดังนี้

1. บ้านพักเป็นหลัง ๆ ท่านต้องจองที่พักล่วงหน้าก่อนการเดินทาง โดยติดต่อสำรองที่พักได้ที่กองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ กรุงเทพฯ โทร.(02) 5790529, 5794842

2. เรือนทัศนาจร (ค่ายเยาวชน) นักท่องเที่ยวต้องเตรียมอุปกรณ์สำหรับการพักค้างคืนไปด้วยตนเอง เช่น ผ้าห่ม หมอน หรืออื่น ๆ ที่จำเป็นที่ตั้งอยู่บริเวณด้านหลังศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

3. เต้นท์ จะมีบริเวณที่กางเต้นท์ให้นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ อยู่ห่างจากศูนย์บริการนักท่องเที่ยวประมาณ 9 กิโลเมตร เรียกว่าที่กางเต้นท์บริเวณน้ำตกผากล้วยไม้ก่อนเข้าพักนักท่องเที่ยวต้องติดต่อเพื่อขอเช่าสถานที่พักแรมที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวก่อน

   
 

Cast Stone Garden

The Dan Kwian products become one of the major export goods from Korat, Thailand.
copyright © 1999 - 2021 DanKwian.com : The Land of Ceramics.