ด่านเกวียน
The land of Ceramics.     
Amazing Thailand   Award 2537   Otop std. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โอทอป
 
   
Home | History | Manufacture | Products | Person | Site map | Travel | Help | Forums
   
   
 

 

อำเภอโนนสูง

แหล่งโบราณคดีบ้านปราสาทตั้งอยู่บ้านปราสาท หมู่ 7 ต.ธารปราสาท ห่างจากตัวเมือง 45 กิโลเมตร ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 2 (นครราชสีมา - ขอนแก่น) ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 44 - 45 เลี้ยวซ้าย ตรงทางเข้าวัดปราสาท ซึ่งเป็นทางลาดยางประมาณ 1.5 กิโลเมตร เป็นแหล่งโบราณคดีที่เพิ่งขุดแต่งใหม่ ดำเนินการโดยกรมศิลปากร ตามโครงการอีสานเขียว เสร็จสิ้นในปี 2534 นับเป็นแหล่งโบราณคดีแห่งที่ 2 รองจากบ้านเชียง ที่ได้จัดทำเป็น พิพิธภัณฑ์ กลางแจ้ง ( Site Museum ) การขุดแต่งหลุมนั้นมีจำนวน 3 หลุม และได้ขุดพบโครงกระดูกมนุษย์ 60 โครง มีทั้งสภาพสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์หันศรีษะไปทุกทิศ มีการฝังภาชนะแบบเคลือบโคลนสีแดงแบบลายเชือกทาบรวมทั้งเครื่องประดับต่างๆ เช่นกำไลเปลือกหอย ลูกปัดแหวนสำริดกำไลสำริดเครื่องประดับศรีษะทำด้วยสำริดจากหลักฐานซึ่งได้ค้นพบทั้งหมดนี้ ทำให้สันนิษฐานว่า ที่บ้านปราสาทนี้มีชุมชนอาศัยอยู่ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ต่อเนื่องมาจนถึงสมัยประวัติศาสตร์ที่มีหลักฐานของกลุ่ม วัฒนธรรมแบบทราวดีและแบบเขมรโบราณ ระยะเวลาน่าจะอยู่ในช่วงระหว่าง 2,500 -3,000 ปีมาแล้ว

บ้านปราสาท
แหล่งโบราณคดีบ้านปราสาท

   
 

Cast Stone Garden

The Dan Kwian products become one of the major export goods from Korat, Thailand.
copyright © 1999 - 2021 DanKwian.com : The Land of Ceramics.