ด่านเกวียน
The land of Ceramics.     
Amazing Thailand   Award 2537   Otop std. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โอทอป
 
   
Home | History | Manufacture | Products | Person | Site map | Travel | Help | Forums
   
   
 

 

อำเภอครบุรี

น้ำตกวังเต่า เขาจอมทอง สองเขื่อนงามล้ำ ถ้ำวัวแดง ศิลาแลงปรางค์ครบุรี บารมีหลวงปู่นิล

ปรางค์ครบุรี เป็นอโรคยาศาลอีกแห่งหนึ่งที่ยังคงสภาพดีอยู่มากตั้งอยู่ที่บ้านครบุรี ต.ครบุรีจากตัวเมืองใช้เส้นทางหมายเลข 224 ผ่านอำเภอโชคชัย ตรงเข้าถนนสาย 2071 (โชคชัย-ครบุรี) แยกขวาที่หลัก กม.20 ทางเข้าวัดครบุรี (วัดหลวงปู่นิล) ระยะทางประมาณ 4 กม. ผ่านหน้าวัดไปอีกประมาณ 1 กม. แล้วเลี้ยวขวาถึงโรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร ซึ่งเป็นที่ตั้งของปรางค์ครบุรี รวมระยะทาง 55 กิโลเมตรบริเวณรอบ ๆ ได้รับการดูแลจากชาวบ้านและทางโรงเรียนให้ดูสะอาดตาและร่มรื่นสำหรับตัวโบราณสถานมีลักษณะการก่อสร้างและวัสดุที่ใช้เป็นแบบอโรคยาศาลที่พบในที่อื่น ๆ ทั่วไป ประกอบด้วยปรางค์ประธานรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีมุขยื่นด้านหน้า ด้านขวามือเยื้องไปข้างหน้าเป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ เรียกว่า " บรรณาลัย " มีกำแพงแก้วล้อมรอบโดยมีโคปุระหรือซุ้มประตูทางเข้าด้านหน้าหรือด้านทิศตะวันออกเพียงด้านเดียว นอกกำแพงที่มุมซ้ายด้านหน้ามีสระน้ำรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 1 สระ ทั้งหมดสร้างด้วยศิลาแลงโดยมีเสาประดับ ประตูทับหลังเป็นหินทราย ชิ้นส่วนเหล่านี้ยังมีเหลืออยู่เฉพาะที่ไม่มีลวดลาย ส่วนที่แกะสลักลวดลายไม่มีเหลือให้เห็นอีกแล้ว
   
 

Cast Stone Garden

The Dan Kwian products become one of the major export goods from Korat, Thailand.
copyright © 1999 - 2021 DanKwian.com : The Land of Ceramics.