ด่านเกวียน
The land of Ceramics.     
Amazing Thailand   Award 2537   Otop std. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โอทอป
 
   
Home | History | Manufacture | Products | Person | Site map | Travel | Help | Forums
   
   
 

 

งานประเพณีที่สำคัญ เทศกาลและงานประเพณี

1. งานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี
เป็นงานประจำปีของจังหวัด กำหนดจัดระหว่างวันที่ 23 มีนาคม - 3 เมษายน ของทุกปี ซึ่งถือเป็นวันที่คุณหญิงโมได้รับชัยชนะจากข้าศึก ในงานมีการแสดง ศิลปวัฒนธรรมการออกร้านจัดนิทรรศการต่าง ๆ ของหน่วยราชการและภาคเอกชน

2.งานเทศกาลเที่ยวพิมาย
จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวหลักของจังหวัดนครราชสีมาคือ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเดียวกับ งานประเพณีแข่งเรือยาวประเพณี การแสดงทางวัฒนธรรมขบวนแห่พุทธราชา และพุทธประวัติ ขบวนแห่พุทธประทีป และการแสดงประกอบแสงเสียง " วิมายนาฎการ " จ.นครราชสีมาและ ททท. ได้ร่วมกันจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2532

3.งานประเพณีแข่งเรือพิมาย
เป็นงานประเพณีที่ชาวอำเภอพิมายร่วมกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีมากว่าร้อยปีแล้ว โดยจะจัดช่วงใกล้เทศกาลออกพรรษา ในปัจจุบันถือเอาวันเสาร์และวันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 2 ของพฤศจิกายน เป็นวันจัดงานทุกปี งานนี้นอกจากจะมีการแข่งเรือของชาวบ้านจากหมู่บ้านต่าง ๆ ในอำเภอพิมายและอำเภอใกล้เคียงแล้วยังมีการตกแต่งเรือตามแบบเรือพระราชพิธี พร้อมประกวดการแห่เรือด้วย ซึ่งนับว่าเป็นงานที่น่าชมมาก

   
 

Cast Stone Garden

The Dan Kwian products become one of the major export goods from Korat, Thailand.
copyright © 1999 - 2021 DanKwian.com : The Land of Ceramics.