ด่านเกวียน
The land of Ceramics.     
Amazing Thailand   Award 2537   Otop std. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โอทอป
 
   
Home | History | Manufacture | Products | Person | Site map | Travel | Help | Forums
   
   
 

 

อำเภอโชคชัย

ด่านเกวียน

อยู่ห่างจากตัวเมือง 15 กิโลเมตรตาม ทางหลวงหมายเลข 24 ( นครราชสีมา-โชคชัย-เดชอุดม ) นานมาแล้วตำบลนี้เป็นที่พักกองเกวียนที่ค้าขาย ระหว่างโคราช-เขมร มีแม่น้ำมูลไหลผ่าน ชาวบ้านใช้ดินริมฝั่งแม่น้ำมาปั้นภาชนะใช้สอยและได้ทำสืบต่อมาจนปัจจุบันนี้ นับเป็นเวลาหลายชั่วอายุคน ปัจจุบันด่านเกวียนมีชื่อเสียงมากเนื่องจากเป็น แหล่งที่ผลิตเครื่องปั้นดินเผาได้สวยงาม และมีรูป แบบที่แปลกแต่ยังคงลักษณะดั้งเดิมของกรรมวิธีในการปั้นและใช้ดินสัมฤทธิ์ที่มีเอกลักษณ์ของสีเป็นเครื่องปั้นแบบด่านเกวียนโดยเฉพาะไว้ นักท่องเที่ยวนิยมไปชมวิธีการผลิตและซื้อหาเครื่องปั้นดินเผาขนาดต่าง ๆ อยู่เสมอ

ปราสาทพะโค

หรือปรางค์พะโคตั้งอยู่ในเขตตำบลกระโทก ห่างจากตัวอำเภอโชคชัยประมาณ 4 กิโลเมตร จากตัวเมืองใช้เส้นทางสาย 224 ตรงไปเข้าเส้นทางสาย 2071 (นครราชสีมา-ด่านเกวียนโชคชัย - เดชอุดม) อยู่ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 3-4 ริมถนนทางด้านขวามือ รวมระยะทางห่าง จากตัวเมืองนครราชสีมาประมาณ 32 กิโลเมตรปรางค์พะโคเป็นศาสนสถาน ก่อสร้างด้วยหินทรายสีขาว ประกอบด้วยกลุ่มโบราณสถาน 2 หลัง มีคูน้ำล้อมรอบ เป็นรูปเกือกม้า ทางเข้าอยู่ทางด้านทิศตะวันออก ได้ค้นพบชิ้นส่วนหน้าบัน ประตูหลอกที่แสดงถึงอิทธิพลวัฒนธรรมเขมรแบบบาปวน ในราวพุทธศตวรรษที่ 16 ซึ่งมีผลต่อการสร้างศาสนสถานแห่งนี้

 

   
 

Cast Stone Garden

The Dan Kwian products become one of the major export goods from Korat, Thailand.
copyright © 1999 - 2021 DanKwian.com : The Land of Ceramics.