ด่านเกวียน
The land of Ceramics.     
Amazing Thailand   Award 2537   Otop std. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โอทอป
 
   
Home | History | Manufacture | Products | Person | Site map | Travel | Help | Forums
   
   
 

 

อำเภอบัวใหญ่

ปรางค์กู่

ตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนวัดบ้านก ต.ดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่ การเดินทางใช้ทางหลวงหมายเลข 2 ระยะทาง 67 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายตรงตู้ยามตำรวจทางหลวงบ้านโนนตาเถร ประมาณ 6 กิโลเมตรแล้วเลี้ยวขวาเข้าโรงเรียนวัดบ้านกู่ อีก 1 กิโลเมตร ลักษณะเป็นปรางค์กู่ฐานสี่เหลี่ยม ประกอบด้วยศิลาแลงวางซ้อนกัน จากฐานถึงยอดภายในบรรจุพระพุทธรูปดินเผา ปัจจุบัน สภาพทรุดโทรมมาก

ปรางค์สีดา

ตั้งอยู่ในบริเวณวัดพระปรางค์สีดา ต.บ้านสีดา อ.บัวใหญ่ โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 2 ถึงสี่แยกสีดาเลี้ยวขวา ระยะทาง 1.5 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายทางเข้าวัดพระปรางค์สีดาระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร รวมระยะทางจากจังหวัดนครราชสีมา 90 กิโลเมตร ลักษณะคล้ายปรางค์บ้านกู่ ที่ตำบลดอนตะหนิน แต่ปรางค์กู่ ปิดทึบทั้งสี่ด้าน ไม่ทราบว่าบรรจุสิ่งใดไว้ภายใน

   
 

Cast Stone Garden

The Dan Kwian products become one of the major export goods from Korat, Thailand.
copyright © 1999 - 2021 DanKwian.com : The Land of Ceramics.